Naar het vorige object Naar de vondstcategorie Terug naar de vorige pagina Naar "Bodemvondsten" (index) Naar het volgende object
Naar beneden

Bijlfragment, Silex (Vuursteen), Neolithicum

Bijlfragment, Silex (Vuursteen), Neolithicum:

Zijaanzicht1 (binnenkant), vooraanzicht (snijvlak), zijaanzicht2 (zijkant).
Afmetingen (lengte x dikte x hoogte): _ x _ x _ cm.
Datering: Neolithicum (4900-2100 voor Christus)

Fraai gepolijst fragment van een bijl/pronkbijl, gemaakt van ´Silex´ (vuursteen).
Dit soort bijlen is gemaakt uit een zgn. 'vuursteenknol', welke door het risico op de aanwezigheid van breuken/barsten bij aan de oppervlakte gevonden stenen/knollen (bijvoorbeeld als gevolg van vorst) doorgaans op grote diepte, in vuursteenmijnen werd gewonnen. Uit de knol werd eerst de ruwe vorm gehaald, door er op een zorgvuldige manier grote stukken af te slaan. Er werd hierbij tevens rekening gehouden met het feit dat men zo min mogelijk verlies zou hebben, want deze knollen waren schaars en ook al was het geld in deze regionen nog niet uitgevonden, er moest vast een forse hoeveelheid aan ruilhandel tegenover worden gesteld. Hierna ging men te werk met wat verfijndere stenen gereedschappen en ook werd wel hertshoorn gebruikte om bijvoorbeeld het snijvlak te perfectioneren. Tenslotte werd de ruwe bijl verder ontdaan van alle scherpe uitstekende randjes langs de breukvlakjes door hem te polijsten met een polijst- of slijpsteen, totdat een mooie gladde bijl was verkregen. Het was aan de maker om te bepalen, wanneer hij de bijl mooi genoeg vond en soms zien we dan ook wel bijlen die niet volledig 'glad' zijn afgewerkt, maar bij dit exemplaar lijkt het ondanks dat we slechts over een klein fragment kunnen oordelen om een perfect afgewerkt exemplaar te gaan. Doordat de bijl zo mooi glad is zijn zelfs de meest fijne polijstsporen nog te zien. Hou er rekening mee, dat mocht u zelf ooit een dergelijke bijl of bijlfragment vinden, dat u hem voorzichtig schoonmaakt, zodat ook deze fijne sporen voor evt. nader onderzoek behouden blijven. Uiteraard geldt dit ook voor de wijze waarop u hem neerlegt óf opbergt. Zo is een zakje waar mogelijk nog vuil zoals zand in zit, beslist uit den boze.

Naar boven