Enkele vondsten:

Enkele tijdens de zoekdag gedane vondsten: een loodje, een zilveren munt (1802),
een fragment van een tinnen soldaatje en een Oord óf Duit.