De gelukkige vinder van een aantal authentieke vondsten, waaronder een zeldzame
en puntgave Keltische spinklos van voor de jaartelling.