Sommigen hebben altijd geluk! Nu heeft deze jonge maar zeer ervaren
vinder weer een zilveren skapulier of devotiepenning.