De gelukkige vinder van de steel van een 15de eeuwse bronzen lepel, helaas ontbreekt
de bak. De vinder hoopte dat deze vondst van Romeinse origine zou zijn, maar dat is helaas
niet het geval. Desalniettemin lijkt deze middeleeuwse vondst ons zeldzamer dan de
gemiddelde Romeinse vondst! Het zou natuurlijk nog mooier zijn, als de bak ook zou zijn
teruggevonden. Heeft één van de andere deelnemers misschien de bak gevonden, of
is er misschien zelfs iemand anders die ooit op deze plek gezocht heeft en hem heeft?
Een advies voor de vinder: Het is mogelijk dat er een makersmerk op de steel
is aangebracht. Misschien is dit door oxidatie in en onder het patina verdwenen.
Een vakkundige reiniging zou het merkteken mogelijk 'terug kunnen halen'. Elektrolyse
dient hierbij beslist te worden vermeden.