De winnaar bedankt de fa. Kooistra voor de gewonnen metaaldetector: