De winnaar van de door de fa. Kooistra beschikbaar gestelde metaaldetector
mag een keuze maken uit twee verschillende modellen en laat zich adviseren: