De gelukkige met het winnende lot voor de door de fa. Kooistra beschikbaar
gestelde metaaldetector: