Leverancier Teknetics (de man met de doos) tijdens het uitreiken van een gesponcorde metaaldetector: