Een zilveren zogenaamde 'Zeeuwse broche', die echter ook aan andere dan de Zeeuwse klederdracht kan hebben toebehoord.
De datering is lastig te geven, maar dergelijke sieraden komen al vanaf de 17de eeuw voor.