De vinder van een nog te reinigen buitenlandse munt.: