Dat ook 'beginners' leuke dingen kunnen vinden, blijkt uit dit heft van een weinig voorkomende 'garde', die eveneens gemaakt is bij Gero te Zeist (gemerkt: 'Gero Zilmeta'). De datering is mogelijk ca. 1935, of anders evt. van kort na de 2de W.O. Helaas ontbreken door oxidatie de gebogen draden, maar deze kunnen evt. nog wel worden bijgemaakte/gereconstrueerd.