Hier nogmaals de trotse vinder van de zilveren muntschat, die tijdens zijn pose wordt bijgestaan door vrienden en familie. Zijn vriend, een beginnend detectorhobbyïst (op de foto links), krijgt overigens de helft van de zilverschat, wat natuurlijk een bijzonder gul gebaar is en wat een groot compliment verdient!