Deze vinder deed zijn eerste Romeinse vondst: een bronzen draadfibula (met hoekig gebogen beugel). Datering: 70-150 na Chr. De naald en de veerrol ontbreken. Ook deze vondst dient officieel gemeld te worden