De gelukkige vinder van één van de 4 gevonden Romeinse bronzen munten.
Wij adviseren de vinder om de vondst te melden bij de in dit gebied verantwoordelijke archeologische dienst (evt. kan dit ook d.t.v. een locale dienst of bedrijf).