Een hand vol authentiek(?) vondstmateriaal, zoals vaker wordt aangetroffen. Het kan niet altijd feest zijn, maar aangezien de organisatie had geattendeerd op een 'mysterieuze' vondst (zie uitnodiging onderaan), werd tijdens deze zoekdag alles meegenomen