Een schitterende munt, die zeker niet vaak wordt gevonden: een zilveren gulden uit 1703. Deze vondst hoort ook 'officieel' gemeld te worden, maar zal gezien de vindplaats en datering wellicht weinig toevoegen. Desalniettemin willen we deze munt aanmerken als 'de vondst' van deze zoekdag. Van harte gefeliciteerd!