De gelukkige vinder van een tinnen kaarsenhouder:
fragment van een tinnen kandelaar (18de eeuw?)