De gelukkige vinder van een zinken kwartje uit de oorlogsjaren (1949-1945).