Een vinder met in zijn hand een opvallend bronzen object, waar we niet direct de toepassing/gebruiksfunctie
van herkennen. Mogelijk betreft het hier een onderdeel van een (laat-)middeleeuwse balans (?).