Altijd goed om een (deels?) ijzeren object mee naar huis te nemen, want je weet maar nooit wat er
onder vandaan komt. Zo zijn uit de Merovingische tijd bijvoorbeeld mooie ingelegde voorwerpen gevonden,
die niet zelden tot de wapenuitrusting hebben behoord.