Geen Duit, maar vermoedelijk een '360 Einen Thaler', oftewel een Pfenning. Ervan uitgaande dat er een
adelaar op het wapenschild heeft gestaan, is hij afkomstig uit Pruissen. Jaartal bij ons onbekend.
Helaas laat de kwaliteit wat te wensen over.