Deze blije 'vindster' toont trots een leuk bronzen knopgewicht.