Misschien wel de gelukkigste vinder van deze zoekdag: De 'nieuwe eigenaar' van een zeldzame
beitel uit de bronstijd! Om de vondst zo nauwkeurig mogelijk te kunnen melden, hebben we ter
plaatse door gebruikmaking van een moderne gsm de exacte coördinaten van de vondst genomen.