Naar het vorige object Naar de vondstcategorie Terug naar de vorige pagina Naar "Bodemvondsten" (index) Naar het volgende object
Naar beneden

IJzeren kruisboogpijlpunt, 1400-1500

IJzeren kruisboogpijlpunt, 1400-1500:

Lengte: 6,1 cm.
Vindplaats: Stortgrond afkomstig uit het centrum van Schiedam (Land van Belofte).

Dat voorwerpen van ijzer ook interessant kunnen zijn, blijkt uit deze gesmede ijzeren kruisboogpijlpunt. IJzer heeft de nare eigenschap nogal snel te oxideren, waardoor veel ijzeren objecten zo ver vergaan, dat ze uiteenvallen en niet eens meer worden teruggevonden. Onder bepaalde omstandigheden, doorgaans ver onder het grondwaterniveau en dus zonder zuurstof wat voor een oxidatieproces noodzakelijk is, blijven sommige ijzeren objecten wel intact. Als de grond vervolgens wordt omgezet, kunnen deze voorwerpen alsnog worden teruggevonden, zo ook bij deze pijlpunt, die uiteindelijk met uit het centrum van Schiedam afkomstige grond, op een depot werd gestort. Hier werd hij door een metaaldetectorhobbyïst gevonden. Nadat een ijzeren object is gevonden en alsnog wordt blootgesteld aan zuurstof, zal het oxidatieproces over het algemeen versneld intreden, waardoor ijzeren voorwerpen soms zienderogen oxideren of uiteenvallen. Scheikundig gezien wordt IJzer(III)chloride (FeCl3) gevormd. Dit proces dient terstond te worden gestopt en kan tijdelijk worden afgeremd, door het object nat te houden, bij voorkeur 'onder water'. Hierdoor wordt de zuurstof deels weggenomen. Om het proces definitief te stoppen, dient het object 'ontzout' te worden, wat een lastig proces is en dat eigenlijk alleen is voorbehouden aan een professionele restaurator. Als u zelf ooit een dergelijk object vindt, neem dan zo spoedig mogelijk contact met een (professionele) restaurator op en hou er wel rekening mee, dat er aanzienlijke kosten zijn verbonden aan het ontzoutingsproces en conserveringsproces. Over het algemeen loont het financieel gezien niet de moeite om iedere spijker te laten ontzouten/conserveren, doch bij twijfel dient er altijd een archeoloog te worden geraadpleegd. Hij/zij kan u tevens adviseren over het al dan niet melden van uw bodemvondst. De kosten van het ontzouten/conserveren zijn afhankelijk van de grote van een object en uiteraard van de tarieven die de restaurator hanteert. Ter indicatie: het ontzouten/conserveren van de hierboven getoonde kruisboogpijlpunt bedroegen €55,-. Voor een in afmetingen min of meer gelijkwaardige ijzeren spijker (nagel), betaald u dus dezelfde prijs. Het ontzoutingsproces neemt bovendien tenminste 7 a 8 maanden in beslag, vermeerderd met de evt. wachttijd bij de restaurator.

Naar boven