Naar het vorige object Naar de vondstcategorie Terug naar de vorige pagina Naar "Bodemvondsten" (index) Naar het volgende object
Naar beneden

Stenen bijl, Zevenhuizen

Stenen bijl, midden bronstijd:

Zijaanzicht.
Lengte: 7,0 cm. Hoogte: 3,6 cm. (max.).

Alhoewel deze stenen bijl niet uit de steentijd stamt, maar uit de (midden-) bronstijd, is deze hakbijl toch in deze vondstcategorie opgenomen. Ook na de invoering van het brons werden dergelijke bijlen gewoon doorgebruikt. De bijl is gevonden op grote diepte. Nadat men aan een nauwkeurig uitgekozen stuk steen de juiste vorm had gegeven, heeft men deze bijl zorgvuldig gepolijst. De bruine lijn over het midden van de bijl, zou het restant kunnen zijn van een substantie (hars?) om de bijl beter vast te zetten in de steel, maar het kan niet uitgesloten worden dat dit restanten zijn van de steel zelf. Op dezelfde locatie is nog een ander bijltje gevonden, dat uit dezelfde periode stamt (zie het volgende object).

Naar boven