Zoektechnieken:
(under construction)

Naar beneden

Alvorens u met een metaaldetector aan de slag gaat, is het van essentieel belang dat u weet hoe u te werk gaat, want zoals u wellicht zult begrijpen is "zoeken" meer dan alleen maar de "aan/uit-schakelaar" indrukken.
Vanzelfsprekend is niet ieder terrein een goede zoekplaats, althans het zoeken kan wel goed gaan, maar de essentie ligt natuurlijk bij het vinden. Om goede en interessante vondsten af te dwingen, dient u zichzelf derhalve eerst de vraag te stellen: "Wat wil ik eigenlijk vinden?".
Om deze vraag goed te kunnen beantwoorden moet u eerst weten dat metaaldetectorgebruikers in verschillende categorieën kunnen worden opgesplitst. Om voor uzelf te bepalen tot welke categorie u zich het meest voelt aangetrokken, zullen we eerst de verschillende categorieën aan bod laten komen. De werkwijzen en zoektechnieken komen later in deze rubriek aan de orde.DE STRANDZOEKER:

Het strand is bij uitstek geschikt voor degenen die bij voorkeur (modern) geld, juwelen, of andere verloren gegane spullen willen vinden, zoals aanstekers, horloges en mobiele telefoons.

Op sommige stranden wordt in uitzonderlijke gevallen ook wel ´archeologica´ aangetroffen, maar dit is in principe van ondergeschikte betekenis. Alleen als u een gegrond vermoeden heeft dat dergelijke toevalstreffers niet kunnen worden uitgesloten, raden wij u aan dit in acht te nemen.

Helaas kan het niet worden uitgesloten, dat bij hoge uitzondering ´ns een vergeten landmijn of ander projectiel opduikt op het strand. Zo zijn er in het verleden reeds diverse detectorzoekers geweest die enkele tientallen ´bommen´ wisten te lokaliseren op het strand. Hoe men te werk dient te gaan bij een dergelijke vondst, kunt u lezen door hier te klikken.DE MUNITIEZOEKER:

De redactie van The Coinhunter Magazine, alsmede deze website, raadt het in principe ten strengste af om (niet beroepsmatig) te zoeken naar of op terreinen, waar aannemelijkerwijs van kan worden verwacht, dat zich daar eventueel nog projectielen met explosieve en/of chemische inhoud bevinden.

Mocht men onverhoopt toch op een dergelijk projectiel stuiten, stop dan onmiddellijk met uw activiteiten en bewaar veilige/grote afstand. Dit geldt uiteraard ook voor eventuele andere aanwezigen, of in geval van twijfel over "de echtheid" van het vermeende projectiel. Indien dit geen gevaar oplevert voor uw of andermans gezondheid, zorg dan voor een duidelijke afzetting. Mocht dit niet tot de mogelijkheden behoren, probeer dan eventuele voorbijgangers anderszins op veilige afstand te houden. Schakel eventueel (een) derde(n) in.

Vergeet niet om alvorens u de plaatselijke politie inschakelt, een markeerpunt bij het projectiel te vinden. Dit kan bijvoorbeeld een blikje of ander opvallend item zijn, dat zich reeds naast het (vermeende) ´projectiel´ bevindt. Ga in ieder geval nooit terug om de vindplaats naderhand van een markering te voorzien!DE COLLECTIE - ZOEKER:

De groep detectorgebruikers die we onder deze categorie indelen, vormen in Nederland en België de meest omvangrijke groep. "Bodemvondstenverzamelaars" zoeken naar al dan niet oude voorwerpen om hun collectie uit te breiden. Zo kan er voor iedere objectgroep wel een verzamelaar worden gevonden. Collecties lopen uiteen van knopen, gespen, vingerhoeden, munten, of visgerei tot bijvoorbeeld rijwielbelastingplaatjes. Natuurlijk zijn er ook veel zoekers in deze categorie, die er een algemene en niet toegespitste verzameling op na houden.DE SCHATGRAVER:

"Schatgravers", zijn van oudsher personen, die zoeken naar oude en bovenal waardevolle voorwerpen. Aanvankelijk zal de leek zich misschien het meest aangetrokken voelen tot deze categorie, en zullen gevoelens van spanning en misschien zelfs romantiek de boventoon voeren, maar helaas kent het fenomeen "schatzoeken" ook een keerzijde. Wie de films "Raiders of the lost ark", met het personage "Indiana Jones" (Harrison Ford) of "Indiana Jones and the Last Crusade" van dezelfde regisseur (Steven Spielberg) gezien heeft, weet dat er ook een keerzijde is verbonden aan de hebzucht. Helaas houden schatgravers er doorgaans namelijk geen rekening mee dat die waardevolle voorwerpen ook een hele belangrijke archeologische waarde kunnen vertolken, die de geldwaarde zelfs kan overtreffen. Natuurlijk is het niet verkeerd om een schat te vinden, nee integendeel, maar hou wel altijd rekening met de eventuele archeologische waarde van zo´n vondst. Daarbij bent u in Nederland en België volgens de wet verplicht, om bodemvondsten waarvan u redelijkerwijs kunt vermoeden dat deze van belang zouden kunnen zijn voor de wetenschap zo spoedig mogelijk aan te melden. In principe heeft u in Nederland recht op de helft van de schatvondst, of op de helft van de waarde ervan. Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij de rubriek: "VONDSTMELDINGEN". Lees bovendien eens de "Gedragscode voor een verantwoord detectorgebruik" door.Terug naar de vorige paginaNaar boven