Vondstrestauratie:

Naar beneden

In deze rubriek zullen we wat restauratietips geven, en ook zult u wat andere bruikbare tips aantreffen. We zullen hier niet te uitvoerig op deze materie ingaan, althans niet in de zin van dat u na het lezen van deze rubriek gelijk zult kunnen restaureren. De reden hiervan is dat dit een te uitvoerig vakgebied is, waar reeds vele boeken over zijn geschreven en cursussen voor worden gegeven. Maar als u specifieke vragen heeft, stuur dan gerust een e-mail. Een van onze redactieleden zal uw vraag ontvangen en zonodig door een specialist laten beantwoorden. Vergeet niet om ook eens een blik te werpen in 'REINIGEN / CONSERVEREN' (metaalvondsten).

Fotobewerking:

Om te beginnen willen we u laten zien wat voor rol 'fotobewerking' kan spelen om verantwoord te kunnen restaureren. Voor ons als toekomstig restaurateurs biedt het bewerken van foto's namelijk vele voordelen. Als u reeds de vondstcategorie 'AARDEWERK' in de rubriek 'BODEMVONDSTEN' heeft bezocht, bent u inmiddels de 'fruittest' tegengekomen, waarbij stond: 'foto bewerkt'. Dit is dus al gelijk een goed voorbeeld van een nuttige toepassing. 'Sceptici', hierentegen zullen waarschijnlijk al snel de link leggen tussen 'fotobewerking' en (visuele) 'vervalsing'. Doch ook voor hen is het bewerken van foto's van bodemvondsten erg praktisch. Hieronder laten we enkele aspecten aan de orde komen.

1 - Bewerkte foto's van vondsten als leidraad:

De restauratie van een object kan altijd blijken tegen te vallen. Het vervelende hiervan is dat hierdoor het object soms onherstelbaar beschadigd wordt, of er in ieder geval 'niet meer uitziet'. Als met een vooraf bewerkte foto terzijde, aan een restauratie wordt begonnen, is een eventueel tegenvallend resultaat veelal te voorkomen of te beperken. Een kruik als voorbeeld, waarin het ene gat nog groter is als het andere, kan menigeen het gevoel geven 'voor de leeuwen te worden geworpen'. Terwijl als men reeds vooraf een foto ter beschikking heeft van het eindresultaat, men weet waar naartoe gewerkt moet worden. Eigenlijk zou het uit den boze moeten zijn, om zonder een dergelijke foto aan de slag te gaan! Vergelijk dit maar met het in elkaar zetten van een bouwpakket zonder bouwtekening. Voor de duidelijkheid: schetsen of foto's van soortgelijke objecten, zullen beslist niet realistisch genoeg zijn.

2-Fotobewerking om analyses uit te voeren:

Als u een archeologisch-incompleet object in zijn huidige vorm toch als storend ervaart, en het derhalve toch graag zou willen restaureren, is het zeker aan te raden om e.e.a. eerst eens te analyseren. De meeste fotobewerkingsprogramma's werken met 'layers' (=lagen). Dit houdt eigenlijk in dat er meerdere foto's over elkaar geplaatst kunnen worden, al dan niet met een eventuele achtergrond. Wat minder abstract: stel u voor, u heeft enerzijds een foto van een incomplete kruik, en anderzijds heeft u een foto van een bijbehorende scherf. U knipt de scherf uit en kijkt aan de hand van bijvoorbeeld het kleurverschil of structuur waar de scherf oorspronkelijk in de kruik heeft gezeten. Als u de betreffende locatie heeft gevonden, meet u de afstanden tot bijvoorbeeld een breuklijn. Indien de schaal van de foto in acht wordt genomen, kan vrij exact worden bepaald waar de 'echte' scherf in de kruik heeft gezeten. Dit is natuurlijk best een goede methode, maar het is een stuk gemakkelijker als u in z'n geheel geen foto's hoeft te maken, althans hoeft te laten ontwikkelen. Want met een computersysteem waartoe een scanner of web-cam en een fotobewerkingspakket behoort, kunt u al de bovengenoemde handelingen een stuk eenvoudiger en goedkoper uitvoeren.

3-Fotobewerking om vondsten te verfraaien:

Deze toepassing is voor ons dus in ieder geval erg handig, en velen zullen hier ook toepassingen voor weten te vinden. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan toepassingen binnen 'bodemvondst-inventarisatiesystemen', 'verslagen' of misschien wilt u gewoon eens een echt toepasselijke ansichtkaart sturen naar een mede-hobbyist of andere geinteresserde.
Voorbeeld: het stapsgewijs bewerken van een foto (resp.: stap 1,2 en 3)Als u een scanner bezit en een voluminieus voorwerp in wilt scannen, moet u met een paar factoren rekening houden. Ten eerste mag u het voorwerp natuurlijk niet over de glasplaat schuiven, maar dat wist u waarschijnlijk al. Vervolgens, als u het betreffende voorwerp op de plaat heeft gelegd kunt u er het best iets wits overheen leggen. Met papier kan een hoop, maar probeer het ook eens met een witte doek. Zorg ervoor dat de doek niet onder het voorwerp komt te liggen. Als u het voorwerp tenslotte in gaat scannen (na de 'preview'), en het is geruimelijk kleiner als het scan-bereik, neem dan een selectie die flink ruim om het voorwerp loopt (op de 'preview' kun je namelijk niet goed de contouren vaststellen). Ondanks de lichte achtergrond zal de scan er toch nog uitzien als 'stap 1' in de afbeelding hierboven.

Dit maakt echter niet al teveel uit, want als u wat experimenteert met de functies 'licht/donker' en 'contrast' kunt u vrij gemakkelijk tot 'stap 2' komen.

'Stap 3' is het meeste werk, in feite zijn dit meerdere handelingen. Zorg ervoor dat de achtergrond zo licht mogelijk wordt, zonder dat het object al teveel aan kwaliteit inleverd. Als dit is gebeurd 'knipt' u het voorwerp uit (selectie van de achtergrond+delete). Benader vervolgens weer zoveel mogelijk de kleur en het juiste contrast. Als dit goed is gegaan, is het voorwerp op de 'foto' gelijk aan het origineel. Bij ons fruittestje ontbreekt het pootje. Om dit weer aan te vullen copieert u één van de nog aanwezige pootjes en spiegelt deze horizontaal. Met een functie als 'feather' kunt de 'aanhechting' wat verbloemen. In de handleiding van het software-pakket leest u de nadere details, succes!= UNDER CONSTRUCTION =


Terug naar de vorige paginaNaar boven