Vondstmeldingen:

Naar beneden

Het is in Nederland officieel (geregeld bij de wet) niet toegestaan om zonder officiële opgravingsvergunning 'gericht' te graven naar acheologische voorwerpen (voorwerpen ouder dan 50 jaar) óf archeologische grondsporen. Archeologische voorwerpen (en grondsporen) welke door u bij toeval zijn gevonden en welke aan de oppervlakte lagen (dus zonder dat u zelf heeft hoeven graven) kunnen (en dienen) door u bij de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) gemeld te worden.Vondsten kunt u melden door het ´Vondstmeldingsformulier van de RCE' in te vullen. door op de onderstaande link te klikken verlaat u onze website en gaat u direct naar het vondstmeldingsformulier van de RCE. Dit is de betreffende link:

http://archeologieinnederland.nl/vondstmeldingsformulier (u verlaat onze website)De gegevens die u invult zullen worden beoordeeld door de RCE en worden normaliter in ´Archis2´ (het geautomatiseerde archeologische informatiesysteem van Nederland) gezet. Mocht uw vondst volgens de RCE een belangrijk archeologisch object zijn, dan is het in principe mogelijk dat contact met u wordt gezocht. Dit houdt overigens niet in, dat bij het uitblijven van evt. nader contact, uw object géén belangrijk archeologisch object zou kunnen zijn. Ga dus altijd zorgvuldig om met uw archeologische vondst en hou hem, zelfs als u er verder niks mee doet, tot tenminste een jaar na de officiële melding in uw bezit.

Belangrijke archeologische vondsten kunnen ook worden gemeld bij een gemeentelijke archeoloog. Dit maakt in principe geen verschil, want ook zij zullen uw vondsten middels het vondstmeldingsformulier van de RCE bij deze rijksdienst melden.Let op: The Coinhunters Company / The Coinhunter Magazine, draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de evt. gevolgen, die uit uw vondstmelding zouden kunnen voortvloeien.Terug naar de vorige paginaNaar boven