The Coinhunter Magazine:

Naar beneden

Lid worden? Kijk dan vlug onderaan deze pagina !Voorwoord:

'The Coinhunter Magazine' is een magazine dat in principe in het leven is geroepen voor metaaldetectorhobbyisten en verzamelaars. Door de veelzijdigheid en wetenschappelijk waardevolle informatie ondervindt The Coinhunter Magazine echter ook populairiteit onder niet-detectorhobbyisten. Ter verduidelijking kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:

- Archeologische diensten

- Archeologische verenigingen

- Oudheidkundige musea

- Universiteiten

- Restauratie ateliers

- Verkooppunten van metaaldetectieaccessoires

Tevens worden wij geregeld benaderd voor bijvoorbeeld oproepen van officiële instanties aan onze leden. Vanzelfsprekend werken wij hier graag aan mee, in de hoop dat we een steentje bij kunnen dragen aan het zo zorgvuldig mogelijk omgaan met het archeologische erfgoed.

Onze 'goede naam' in de wetenschappelijke kringen is mede te danken aan het feit dat onze hoofdredacteur, Henk Hasselt, internationale bekendheid geniet inzake determinaties van (metalen) archeologische objecten.

Zijn jarenlange ervaring en zelfstudie hebben er toe bijgedragen dat hij zijn medewerking heeft mogen verlenen aan diverse bekende boeken en wetenschappelijke publicaties.

Onze geschiedenis:

Het initiatief van 'The Coinhunters Company' om tot een verenigingsblad over te gaan, is eigenlijk bij wijze van uitprobeersel ontstaan, maar al gauw bleek dat er behoorlijk wat interesse was voor een dergelijk blad als dit. In hoog tempo groeide het aantal leden al vlug van zo'n 25 in het begin, tot zo'n slordige 1500 vandaag de dag. Het kwartaalblad van The Coinhunters Company bestaat al sinds 1982, waarmee het inmiddels het oudste nog bestaande detectorblad van Nederland mag worden genoemd.

Wat kunt u verwachten:

Sinds de eerste uitgave is 'The Coinhunter Magazine' meerdere malen in een nieuw jasje gestoken. Bovenaan deze pagina ziet u de omslag van een uitgave in z'n meest recente verschijningsvorm. Natuurlijk is in de loop der tijd ook de inhoud diverse malen veranderd en verbeterd. Onderstaande uiteenzetting geeft aan wat u heden ten dage allemaal kunt verwachten, t.w.:

- Wetenschappelijke artikels over vaak of minder vaak gevonden objecten.

- Tips m.b.t. de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van metaaldetectie (zoektechnieken, reinigingstechnieken etc.).

- Vondstdeterminaties voor onze leden door een team van deskundigen, in de rubriek: "Daar vraag je me wat".

- Artikels over zoekactiviteiten van mede-detectorhobbyisten, met daarin bijvoorbeeld bijzondere vondsten of leuke ervaringen.

- Uitvoerige behandeling van de meest bijzondere vondsten van één van onze leden, in "Onder de schotel van.....".

- Objectieve uitslagen van test-resultaten van metaaldetectoren.

- Boekbesprekingen, waarin op een objectieve wijze de meest recente literatuur onder de loep wordt genomen.

- Het meest recente nieuws op het gebied van eventuele "schatvondsten".

- Ruimte voor adverteerders van bijvoorbeeld metaaldetectieapparatuur of literatuur.

- Ruimte voor gratis advertenties van onze leden, de zgn. "Zoemertjes".

- Richtlijnen voor verantwoord metaaldetector-gebruik, volgens de meest recente visie hieromtrent.

- Een duidelijke benadering van de soms lastige juridische kanten waarmee een detectorhobbyist te maken kan krijgen.

- Uiteenzettingen m.b.t. de eerstvolgende landelijke zoekdagen.

- Een puzzelpagina voor de liefhebbers van minder eenvoudige puzzels, in de gelijknamige "Puzzelpagina".

Verantwoordelijke uitgever:

Aanvraag advertenties en/of offertes:

Verdru Uitgevers - Zwolle
K.v.K.: Zwolle 05048444

Verdru Uitgevers behoudt zich het recht voor om advertenties zonder opgave van redenen te weigeren.

E-mail: thecoinhuntermagazine@gmail.com

Druk:

SMG Groep - Hasselt

Streefdatum eerstvolgende
"The Coinhunter Magazine":

No. 154, verschijnt omstreeks:

Medio oktober 2021.

Laatst verschenen The Coinhunter Magazine: nr.153

Hieronder ziet u de 'cover' van de laatste uitgave (nr.154):Cover van de laatste The Coinhunter Magazine

Redactie:

Kopij, artikelen, foto's, advertenties etc.

The Coinhunter Magazine

Whatsapp / SMS: 06-20066486
E-mail: thecoinhuntermagazine@gmail.com

Ledenadministratie:

Aanmelden nieuw lid, adreswijzigingen, opzeggingen etc.
Vermeld alstublieft bij een adreswijziging uw oude én nieuwe adres!

The Coinhunter Magazine
t.a.v.: N.M.G. Schinkelshoek
Grootestraat 13
6634 AC Batenburg
Nederland

Whatsapp / SMS: 06-20066486
E-mail: thecoinhuntermagazine@gmail.com

Redactieleden:

- B. Rijns (hoofdredacteur/voorzitter)

- M. Klomp

- N.M.G. Schinkelshoek

Eindredactie en lay-out:

- B. Rijns

Fotografie:

- N. Schinkelshoek

Administratie:

- N. Schinkelshoek

Adviseurs:

- A. Carmiggelt, kleipijpen

- Drs. P. de Gruyl, historie

- R.J. Holtman, maten & gewichten

- B. Rijns, algemeen

- E. Klunder, middeleeuwse munten

- Ir. A. Kronenberg, numismatiek

- Drs. J. van Renswoude, Romeins algemeen

- Drs. E.M.P. Verhelst, Romeinse fibulae

Tarieven:

Jaarabonnement (incl. lidmaatschap):

Nederland: € 25,00

Steunlid*: € 10,00

België: € 30,00

Europa: € 30,00

Buiten Europa: € 35,00

* Steunleden: wonen op hetzelfde adres als het hoofdlid, zij ontvangen geen magazine, maar hebben verder dezelfde rechten en plichten. Zij kunnen dus ook tegen het ledentarief aan onze zoekdagen deelnemen.

Losse nummers:

Nederland: € 7,00

België: € 8,00

Lid worden:

Mocht u interesse hebben gekregen om u als lid van onze vereniging aan te melden, dan kan dit zoals u hierboven heeft kunnen zien, vanaf € 25,- per jaar. U ontvangt hierbij ons kwartaalblad, en bent tevens als lid van de vereniging 'The Coinhunters Company' van harte welkom op onze 'zoekdagen' of bij eventuele andere activiteiten. Ook kunt u bij ons terecht voor vragen over objecten, of voor evt. juridisch advies.

Klik hier voor een aanmeldingsformulier

Mocht u nog geen interesse hebben of twijfelen kijk dan gerust eens verder op onze website en misschien mogen we u in de toekomst ooit nog aan ons ledenbestand toevoegen.

Tot ziens in The Coinhunter Magazine !

Opzeggen:

Opzeggingen dienen altijd vóór 1 november te geschieden, daarna loopt het lidmaatschap een heel jaar door.
Voor een opzegging kunt u contact opnemen met onze ledenadministratie.

Eerder verschenen in TCM:

(39e jaargang, september 2021 no.154)

- Colofon
- In memoriam: Henk Hasselt
- Zeldzame akkervondst (1987)
- Reactie op inzending uit 2008 (determinatie)
- Nationale Kampioenschappen Detectorzoeken 1987 (in Zandvoort)
- Coinhunter-assistentie bij opgraving Kasteel de Voorst (1984)
- Op ieder potje past een dekseltje
- Vakantie Ervaringen in Spanje, Baskenland (1990)
- Frans GOUD uit Gelderland (1990)
- Zoemertjes
- Oude ambachten om nooit te vergeten, deel 3 (I)
- Winnaar prijspuzzel TCM152
- Puzzelpagina
- Een halve eeuw metaaldetectie - Wat heeft 't eigenlijk opgeleverd?
- Oude ambachten om nooit te vergeten, deel 3 (II - vervolg)
- De Maeckers acgter ons Vondtsen: De Koperslager (deel 1)
- Uitndiging najaarszoekdag & prijzenpakket
- Bestuurspagina
- Daar vraag je me wat
- Detectorstrip (Theobaldvs)
- Stukjes & Beetjes
- Duimpje

Terug naar de vorige pagina Naar boven