Reinigen / conserveren:

Naar beneden

Wie ooit een bezoek heeft gebracht aan een museum met een collectie bodemvondsten, heeft reeds met eigen ogen kunnen aanschouwen dat de daar geëxposeerde en vaak van (inter)nationaal belang zijnde kunstschatten een ongekende schoonheid uitstralen. Het dient echter gezegd te worden dat de meeste bodemvondsten hun schoonheid niet direct nadat ze worden opgegraven uitstralen. Gouden objecten zijn hier een uitzondering op en komen overwegend in een goede staat uit de grond, althans, als ze er ook in een goede staat zijn ingegaan natuurlijk. Voorwerpen die gemaakt zijn van andere metalen, zoals het edelmetaal zilver óf de onedele metalen zoals: koper, brons, messing, tin, lood en ijzer, dienen evenals de gelegeerde metalen zoals: billion en samac, vaak eerst grondig te worden gereinigd en te worden geconserveerd. Aangezien een oxidatie-proces een eeuwigdurend proces is, dat slechts tijdelijk kan worden afgewend of beter gezegd ´vertraagd´, is het van belang om te weten hoe u op een verantwoorde manier met een gevonden object om dient te gaan.

In een museum is er doorgaans een restauratie-afdeling, die de kennis en mankracht in huis heeft om een object zo lang en zo goed mogelijk tegen verval te behoeden, maar als detectorhobbyïst verkeert u natuurlijk niet in zo´n bevoorrechte positie. De beste oplossing is en blijft, om de bodemvondst te laten conserveren/restaureren door een professioneel restauratie-atelier (1) (klik op voorgaande link voor enkele commerciële bedrijven), in bijvoorbeeld een museum, of bij een archeologische dienst. Ook kan u het objecten ter conservering/restauratie aanbieden, aan een (professioneel) particulier bedrijf of persoon. Helaas brengt dit vaak aanzienlijke kosten met zich mee, waardoor zeker de wat minder spectaculaire objecten in een ´rommelbakje´ zullen verdwijnen. Om ook deze ´bijna afgedankte´ voorwerpen weer een nieuw leven te geven en de verzamelwaardigheid ervan te verhogen, is een relatief goedkope oplossing dat u de conservering/restauratie zelf voor uw rekening neemt. Vaak moet u hiertoe ´eenmalig´ wat kosten maken en als u de apparatuur en het gereedschap eenmaal heeft aangeschaft, dan resteren slechts de kosten voor het onderhoud, of vervanging van losse onderdelen of elementen. Soms wordt gewerkt met chemicaliën, maar ga hier nooit mee aan de slag, voordat u een ervaringsdeskundige of kenner om advies heeft gevraagd.

Nadat een voorwerp is gereinigd en geconserveerd, zit uw taak als vinder en verantwoordelijke voor dit archeologische materiaal er overigens nog niet op, want de tand des tijds, zal aan het object blijven vreten (bezint eer ge vindt!). Bepaalde factoren kunnen ook na conservering het vertraagde oxidatieproces namelijk weer versnellen. Hierbij kunt u denken aan ´licht´ (de verlichting), de temperatuur (te hoog, te laag en temperatuurschommelingen), de luchtvochtigheid en bijvoorbeeld de blootstelling aan chemicaliën. Deze laatste lijkt misschien makkelijk beheersbaar, maar niets is minder waar, zoals u verderop zal kunnen lezen (under construction).

Wat u zelf zou kunnen doen, als u niet over de financiële middelen beschikt om een professionele restaurator in te schakelen, of wat de mogelijkheden zijn om de schadelijke invloeden na de conservering tegen te gaan, zullen we voor u in deze rubriek proberen zo goed mogelijk op een rijtje te zetten.

Alvorens u tot enige behandelmethode over kunt gaan, dient u zich ervan te verzekeren, van welk materiaal (metaal) het object gemaakt is. Dit is niet zelden en zeker als u nog weinig ervaring heeft, een lastig taak. Ook laten bepaalde metalen zich niet analyseren, zonder dat hiernaar een metallurgisch onderzoek wordt gedaan. Zeker legeringen zijn lastig te benoemen en de natuurlijke vervuilingsgraad (van het metaal: bijvoorbeeld de insluiting van andere metalen) laat zich nog lastiger vastleggen, waartoe een wetenschappelijk onderzoek zeker vereist is. Ook wij zullen ons hier echter beperken tot het geven van tips, waarbij we afgaan op onze zintuigen. Bij twijfel dient u echter eerst een deskundige raad te plegen.

------------------

Under construction

------------------

(1) - Niet alle commerciële bedrijven leveren dezelfde kwaliteit en werken volgens dezelfde normen. Wij adviseren u om alvorens u in zee gaat met een bepaald bedrijf, eerst navraag te doen over dat bedrijf, bij personen of instellingen die ervaring hebben met dat bedrijf.

The Coinhunters Company draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de eventuele nadelige gevolgen, die voort zouden kunnen vloeien uit de hier besproken tips, adviezen of behandelmethoden (reiniging, conservering, restauratie etc.). Dit geldt zowel voor een object, als voor degene die de behandelmethode uitvoert. Wij adviseren u om ten alle tijden uw eigen veiligheid te waarborgen en objecten nimmer te behandelen, als u niet zeker bent van een positief eindresultaat.Terug naar de vorige paginaNaar boven