Introductie:Zaterdag 20 oktober 2018 heeft onze landelijke zoekdag weer plaatsgevonden, ditmaal in Neede. De opkomst viel niet tegen, zeker gezien het feit dat er op deze dag ook nog een andere zoekdag was, die niet door ons werd georganiseerd.

Een memorabel feit was de vondst van een heuse gouden munt, die uiteraard als toevalstreffer moet worden gezien en dus niet door de organisatie was verstopt. Voor zover ons bekend was dit de eerste keer, dat er een niet door ons verstopte gouden munt is gevonden en onze hartelijke felicitaties heeft de vinder dan ook zeer verdiend.

De munt was overigens niet gelijk oogstrelend, want hij was oudtijds fors 'mishandeld', wat bleek doordat hij twee keer was dubbelgevouwen en waarna men er flink op had gehamerd. Desalniettemin kunnen we u inmiddels melden, dat de munt tot onze grote vreugde met goed gevolg is gerestaureerd (door Edelsmedrij Sandor). Het is tegen de verwachtingen in toch nog een hele mooie munt geworden! In ons eerstvolgende magazine (uitgave 143) zullen foto's van de gerestaureerde munt te zien zijn, die zullen worden vergezeld van de bijbehorende determinatie. Binnenkort vindt u op deze website bij de foto's van deze zoekdag (zie: rubriek 'ZOEKDAGEN', links in het menu) alvast de foto's van de vinder met de nog niet gerestaureerde en dus dubbelgevouwen munt. Zoals u van ons gewend bent, zullen we op de website tevens alvast andere foto's (een selectie) laten zien, die de geslaagde zoekdag illustreren. De begeleidende teksten en nog meer foto's staan in het volgende magazine.

Samengevat was het een mooie en gezellige zoekdag en er zijn weer mooie prijzen gewonnen. We danken een ieder die de zoekdag bezocht heeft, voor de aanwezigheid.


Deze banner kunt u geheel vrijblijvend downloaden