Romeinse Munten:

Vorige vondstcategorie Terug naar de vorige pagina Naar beneden Naar "Bodemvondsten" (index) Volgende vondstcategorie

(Door op één van onderstaande "thumbnails" te klikken krijgt u een uitvergroting)

Romeinse Gouden Munt: een 'Aureus' uit 69-79 na Christus (keizer 'Vespasianus')

De datering van Romeinse munten gaat verder terug dan de periode (12 voor Christus - 450 na Christus), waarin het huidige 'Nederland' nog (deels) als Romeins grondgebied te boek stond. Zo worden er soms ook Romeinse munten gevonden, die veel verder teruggaan. Dit komt doordat 'Rome' niet alleen een geschiedenis kent als keizerrijk, maar ook als 'Republiek' en hiervoor zelfs nog als 'Koninkrijk', alleen werden er in deze laatstgenoemde periode nog geen munten geslagen. Daarbij komt dat de munten van de 'Republiek Rome' (509 voor Chr.-31 voor Chr.) gewoon in omloop bleven, dus ook tijdens het Romeinse Keizerrijk (31 voor Chr.-476 na Chr.). De vroegste Romeinse munten, die in Nederland gevonden kunnen worden dateren uit 326 voor Christus (vroegste Romeinse munten). De meeste recente munten van Nederlands grondgebied dateren uit ca. 450 na Christus, al is er een theoretische uitloop tot het jaar 476 mogelijk.

Naar boven