Het toesturen van foto's
voor de rubriek "BODEMVONDSTEN":

Naar beneden

Er is momenteel een beperkte mogelijkheid om foto´s (van een goede kwaliteit) voor de rubriek ´Bodemvondsten´ op deze website aan te leveren.
Dit kan door onderstaande tekst (alles tussen de lijnen!) te kopiëren (selecteren, CTRL-c) en in uw E-mailprogramma te plakken (CTRL-V).
Achter (óf onder) de ´:´ schrijft u hetgeen er wordt gevraagd, tenzij u dit niet weet (dan gewoon open laten). Verder hoeft u geen begeleidende tekst toe te voegen, of regels te verwijderen. De eerste alinea is alleen voor u, zodat u tevens het E-mailadres bij de hand houdt en een ´Onderwerp´ in kunt vullen.

(Hieronder staat de te kopiëren tekst)

---------------------------------------------------------

Informatie voor uw E-mail aanhef:
E-mailadres/Aan: webmaster@thecoinhunter.com
Onderwerp: Inzending voor de rubriek Bodemvondsten

Informatie over het object:
Omschrijving van het object:
Materiaal:
Vindplaats:
Datering:
Grondomstandigheden
(bijv. stortgrond of akker):
Stijlkenmerken
(bijv. Keltisch):

Uw personalia:
Naam:
Adres:
Telefoonnummer:
E-mailadres:
Coinhunter-Lid
(ja/nee):

---------------------------------------------------------

Zorg er tenslotte voor dat u één of meerdere kleurenfoto´s als bijlage meestuurt.
Deze afbeeldingen dienen van een van onderstaande bestandstypen te zijn, te weten:

- JPG
- Gif
- BMP

(Andere bestandtypen worden niet geaccepteerd)

Hou ook in gedachte dat het toevoegen van grote hoeveelheden foto´s (méér dan 5 stuks) uw én onze computer onnodig vertragen, dit dient daarom te worden afgeraden.

Bij voorbaat hartelijk bedankt voor uw inzending.

Terug naar de vorige paginaNaar boven

"The Coinhunter Magazine" behoudt zich het recht voor om bepaalde objecten zonder opgaaf van reden te onthouden van plaatsing.